Huis » Zoekt » Naakt fotos schaambeen sex plaatjes whatsapp

Naakt fotos schaambeen sex plaatjes whatsapp

door | 18 oktober 2020

Direct naar inhoud Direct naar navigatiemenu. Veroordeling van een jarige verdachte tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 66 maanden, met oplegging van een tbs-maatregel met dwangverpleging en een beroepsverbod wegens seksueel misbruik van zijn zevenjarige dochtertje en twee vriendinnetjes, en het vervaardigen en in bezit hebben van kinderpornografische afbeeldingen, onder meer van zijn dochtertje en een ander vriendinnetje.

Daarnaast heeft de verdachte ontucht gepleegd met minderjarige meisjes die hij als waarnemend huisarts behandelde door intieme lichaamsdelen te betasten terwijl dit medisch onnodig was. Ook heeft hij stiekem tientallen video-opnames gemaakt van meisjes en jonge vrouwen die bij hem in de huisartsenpraktijk kwamen. Een deel van deze opnames wordt als kinderpornografisch materiaal aangemerkt.

De rechtbank Den Haag heeft op de grondslag van de tenlastelegging en naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting het navolgende vonnis gewezen in de zaak van de officier van justitie tegen de verdachte:. Het onderzoek is gehouden op de terechtzittingen van 6 februari , 18 april , 2 juli , 14 september en 16 november steeds pro forma en op de terechtzitting van 15 en 16 januari de inhoudelijke behandeling.

Baas en L. Pronk en van wat de verdachte en zijn raadsman mr. Farber naar voren hebben gebracht. Daarnaast heeft de rechtbank kennis genomen van wat door of namens de benadeelde partijen naar voren is gebracht. De volledige tekst van de gewijzigde tenlasteleggingen is als bijlage I aan dit vonnis gehecht. Inleiding 1. Op 8 oktober deed [aangever] aangifte van seksueel misbruik van haar 7-jarige dochter [slachtoffer 2] hierna: [slachtoffer 2].

Zij verklaarde dat [slachtoffer 2] op 4 oktober bij haar vriendinnetje [slachtoffer 1] hierna: [slachtoffer 1] aan het spelen was en dat de vader van [slachtoffer 1] , de verdachte, aanwezig was. Tijdens dit bezoek zou de verdachte seksuele handelingen hebben verricht bij [slachtoffer 2]. Naar aanleiding van bovenstaande informatie is een strafrechtelijk onderzoek gestart en werd op 12 oktober door het onderzoeksteam aan de verdachte de uitlevering van al zijn digitale gegevensdragers gevorderd.

Door de verdachte werd zijn mobiele telefoon van het merk HTC en een computer notebook overhandigd. Daarnaast werd op de SD-kaart van voornoemde mobiele telefoon een filmpje aangetroffen waarop te zien was dat de verdachte opnameapparatuur verbergt in een doosje in een behandelruimte van een huisartsenpraktijk en waarbij vervolgens een ontbloot minderjarig meisje op de behandeltafel gefilmd werd.

Zo werd er in de woning van de verdachte een computer van het merk Plextor in beslag genomen. Op deze computer werd een hoeveelheid foto- en videomateriaal aangetroffen, waaronder heimelijke video-opnames van met name minder- en meerderjarige vrouwelijke patiënten tijdens consulten in meerdere huisartsenpraktijken. Nader onderzoek naar de inbeslaggenomen gegevensdragers wees uit dat het aangetroffen beeld materiaal volgens de politie kon worden aangemerkt als kinderporno.

Uit onderzoek bleek dat de verdachte als huisarts werkzaam was, en in het register van de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg BIG-register staat geregistreerd. De officieren van justitie hebben zich, overeenkomstig hun op schrift gesteld requisitoir, op het standpunt gesteld dat alle feiten en waar van toepassing: in hun primaire variant wettig en overtuigend bewezen kunnen worden verklaard. De raadsman heeft, zoals verwoord in zijn pleitnota, ten aanzien van alle feiten integrale vrijspraak bepleit, met dien verstande dat hij zich voor wat betreft het onder 4 subsidiair tenlastegelegde dagvaarding I heeft gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank.

Op de specifieke bewijs verweren van de verdediging zal hierna — voor zover relevant — nader worden ingegaan. De beoordeling van de tenlastelegging ten aanzien van dagvaarding I. Feit 1 ontucht met [slachtoffer 2]. De verdachte is de vader van [slachtoffer 1] , een vriendinnetje van haar dochter Zij heeft verklaard dat [slachtoffer 2] op 4 oktober voorafgaand aan een kinderfeestje met de verdachte mee naar huis is gegaan.

Afgesproken was dat de verdachte [slachtoffer 2] naar het kinderfeestje zou meenemen. Toen zij rond half zeven [slachtoffer 2] kwam halen van het feestje vloog [slachtoffer 2] haar gelijk in de armen en knuffelde haar heel stevig en dat viel haar op. Zij vertelde dat er stroop op haar kleren was gemorst, dat de verdachte het schoon ging maken en daarbij haar jurk, legging en onderbroek uit moesten.

Ze moest op haar rug gaan liggen, alleen in haar hemd. De verdachte heeft haar jurk en legging schoongemaakt en haar vervolgens geholpen met aankleden, ook met het aantrekken van haar onderbroek. Later die avond heeft [slachtoffer 2] nog gezegd dat de verdachte aan het appen was toen zij op de grond lag. De volgende ochtend heeft [slachtoffer 2] nog gezegd dat zij het op haar blote billen voelde toen de verdachte met zijn hand langs haar billen veegde.

En toen hij haar onderbroek weer aan wilde doen, zat die verkeerd om. Op 5 oktober heeft de moeder van [slachtoffer 2] een gesprek met haar gehad, dat zij heeft opgenomen In dat gesprek heeft [slachtoffer 2] gezegd dat er stroop op haar kleren was gemorst, dat ze naar boven gingen en hij de badkamerdeur op slot deed.

Zij moest haar legging en onderbroek uitdoen. Ze moest op haar rug gaan liggen en hij deed met zijn vinger zo, alleen zo voelen en toen ging hij weer weg. Toen ze was aangekleed wilde ze de deur opendoen maar hij zat op slot en toen deed ze hem open en ging naar beneden. Later op weg naar het kinderfeestje stonden [slachtoffer 3] en zij op de stang en kneep hij in hun billen. Zij heeft daar verklaard dat ze met [slachtoffer 1] meeging en daar pannenkoeken ging eten.

Er was stroop gemorst op haar kleren en zij ging met de verdachte naar boven naar de badkamer. De verdachte deed de deur op slot. In de badkamer deed de verdachte haar jurk en legging uit. Ook haar onderbroek moest uit, terwijl die helemaal niet vies was. Hij legde haar kleren bij een spin in de badkamer. Ze moest op haar rug op de grond gaan liggen, haar benen waren een beetje wijd. Ze voelde aan haar benen en billen dat de vloer koud was.

De verdachte was met zijn vinger een beetje onder haar billen door aan het schuiven, dat duurde ongeveer drie of twee seconden. Hij was met zijn vinger vlak bij haar billen en haar spleetje. De verdachte zat op zijn knieën en had zijn telefoon op haar gericht, hij was een soort van aan het appen. Hij heeft haar kleren schoongemaakt en zij heeft zich weer aangekleed. De verdachte deed haar onderbroek bij haar aan. Beneden heeft de verdachte een vlecht in hun haren gemaakt.

Onderweg naar het kinderfeestje stond zij met [slachtoffer 3] op de stang van de kinderwagen en kneep de verdachte in hun billen. Dat vonden [slachtoffer 3] en zij niet fijn. Bij onderzoek aan de bij de verdachte in beslag genomen HTC-telefoon met micro-SD geheugenkaart is gebleken dat op 4 oktober om Dit bestand bleek dezelfde dag te zijn verwijderd en overgeschreven De verdachte heeft verklaard dat hij op 4 oktober [slachtoffer 2] mee naar zijn woning in Leiden had genomen en dat ze daar pannenkoeken hebben gegeten.

Er is toen inderdaad stroop gemorst op de kleren van [slachtoffer 2] Hij heeft haar toen mee naar boven genomen en haar gevraagd haar broek en shirt uit te trekken. Haar onderbroek is niet uit geweest. Hij heeft haar niet aangeraakt, hooguit heeft hij onbewust met zijn vingers langs haar benen gestreken bij het aankleden van [slachtoffer 2].

De deur was niet op slot, maar [slachtoffer 2] wilde te snel weg en kreeg de deur niet goed open. Op enig moment heeft hij zijn telefoon gepakt, is door zijn knieën gegaan en heeft 5 a 10 seconden [slachtoffer 2] gefilmd, terwijl zij daar in haar onderbroek stond. Later die dag heeft hij dat filmpje van zijn telefoon verwijderd. De verdachte ontkent dat hij aan de billen van [slachtoffer 2] heeft gezeten toen ze onderweg waren naar het kinderfeestje.

Het oordeel van de rechtbank. Naar het oordeel van de rechtbank kan de verklaring van [slachtoffer 2] als betrouwbaar worden beoordeeld, omdat [slachtoffer 2] spontaan, consistent en authentiek heeft verklaard. De spontaniteit van haar verklaring volgt uit de omstandigheid dat zij volgens haar moeder zonder daar naar te zijn gevraagd heeft verklaard, toen zij na het kinderfeestje werd opgehaald. Opvallend daarbij is dat zij pas aan haar moeder wilde vertellen wat er gebeurd was toen de verdachte uit het zicht was.

De verklaring van [slachtoffer 2] is consistent in die zin dat zij zowel in haar spontane verklaring, het opgenomen gesprek met haar moeder een dag later, en het studioverhoor twee weken later op details overeenstemmend verklaart. De authenticiteit volgt uit de omstandigheid dat [slachtoffer 2] gedetailleerd heeft verklaard over wat er in de badkamer gebeurd is. Zo beschrijft zij dat zij de koude vloer op haar billen voelde, dat er een spin in de badkamer liep en het feit dat bij het aandoen van haar onderbroek deze eerst omgedraaid zat.

Naar het oordeel van de rechtbank vindt de verklaring van [slachtoffer 2] ook steun in de verklaring van haar moeder. Uit die verklaring blijkt dat [slachtoffer 2] niet alleen direct na het voorval dit aan haar moeder heeft verteld, maar tevens dat zij dit pas durfde te vertellen toen de verdachte uit het zicht was. De verklaring van [slachtoffer 2] vindt voorts steun in de verklaring van de verdachte.

Hij heeft immers verklaard dat hij met [slachtoffer 2] in de badkamer is geweest en dat zij zich deels heeft ontkleed. Ook heeft hij verklaard dat hij op dat moment een filmopname van haar heeft gemaakt. Ten slotte vindt de verklaring van [slachtoffer 2] steun in de verklaring van [slachtoffer 3] zie hierna onder feit 2 die heeft verklaard dat de verdachte ook aan haar billen heeft gezeten toen zij al staande op de kinderwagen op weg waren naar het kinderfeestje.

Gelet op de voorgaande bewijsmiddelen en overwegingen is de rechtbank van oordeel dat wettig en overtuigend bewezen is dat de verdachte de tenlastegelegde handelingen met [slachtoffer 2] heeft gepleegd. Daarbij merkt de rechtbank nog op dat evident is dat [slachtoffer 2] ten tijde van de bewezenverklaarde handelingen aan de zorg van de verdachte was toevertrouwd op het moment dat zij als 7-jarig meisje bij de dochter van de verdachte aan het spelen was.

Feit 2 primair ontucht met [slachtoffer 3] , mede bestaande uit het seksueel binnendringen van haar lichaam. Zij heeft verklaard dat [slachtoffer 3] op 4 oktober voorafgaand aan een kinderfeestje met de verdachte mee naar huis is gegaan en dat ze daar pannenkoeken hebben gegeten Ook heeft [slachtoffer 3] gezegd dat de verdachte heel lang haar billen ging insmeren met zonnebrand en ook aan de voorkant bij de pipi.

Ze wees daarbij naar haar kruis Verder heeft [slachtoffer 3] nog verteld dat ze in haar broek had geplast en dat de verdachte haar had verschoond, ook bij de billen en dat vond [slachtoffer 3] gek want ze had niet gepoept. Zij heeft daar verklaard dat ze kwam praten over de papa van [slachtoffer 1]. Dit was gebeurd toen zij achterop de kinderwagen stonden.

Dit was toen vijf keer gebeurd. Een andere keer ging hij haar insmeren bij haar billen en ook tussen haar reet. Dat was toen ze 4 of 5 jaar was en in groep 2 zat. Het was mooi weer en ze gingen in het badje. Ze gingen hun badpak aantrekken maar dan ging de verdachte eerst de kinderen insmeren, het hele lichaam maar het meeste bij hun kont.

De verdachte smeerde dan heel veel op haar kont en in haar reet, tussen haar billen.

Zondag 25st, September 1:41:40 Pm

Enige naakt fotos schaambeen heb onlangs
Offline

Beschrijving:

CrEsT
40 jaar vrouw, Leeuw
Zeydlaren, Netherlands
Turks(Beginner), Italiaans(Bekwaamheid), Spaans(Vloeiend)
Arrangeur, Architect, Dokter
ID: 7542733531
Vrienden: Minollo, tryggvipk, waltermclay
Details
Geslacht Vrouw
Kinderen 4
Hoogte 159 cm
Toestand Gratis
Onderwijs Hoger onderwijs
Roken Nee
Drink Ja
Communicatie
Naam Pasteitje
Profiel bekijken: 2283
Telefoonnummer: +312691-116-15
Stuur een bericht

Gerelateerde berichten

Naakt fotos schaambeen over vrouwen

Geile zuster gratis erotische massage lekker geile meisjes tiener zoekt seks sensuele massage nijmegen speurders erotiek massage. Beste gratis dating sites voor 40 agentschap escorte seks in dordrecht erotische massage nootdorp massage amsterdam erotisch Sex vido porno sex kamera chat lekker jong kutje neuken sex hollandse meiden lekkere lingerie sexdate ede Private escorts in amsterdam gratis seks dates sexcontact gratis pornomovie nieuwe toevallig pijpbeurt.

Porno video naakt fotos schaambeen omgaat

Home Lidwoorden oefenen Inhoudsopgave Over webwoordenboek.

Weet hoeveel naakt fotos schaambeen hebben

Ik ben getrouwd, ook best wel gelukkig moet ik zeggen alleen is het zo jammer dat mijn sex leen niet is wat ik graag zou willen. Ik ben Magda, een vrouw van net in de vijftig.

Relacionados Petite naakt fotos schaambeen online beste moeder

Ondertussen leef je voor je gezin en is ook je maatschappelijke opdracht als deel van je beroep niet bepaald bevorderlijk om aan dergelijke dwaasheden te denken. Door mijn achtergrond en opvoeding was het niet zo evident om aan dit gevoel te werken en vond ik het eigenlijk een zeer dwaas verlangen.

Naakt fotos schaambeen hier

Pakistaanse Yafiah23 jaar uit Bergeijk Noord-Brabant.

Borden, naakt fotos schaambeen werken dagelijks met

Alle porno, sex video’s over sappige kutje.

Een kijkje naakt fotos schaambeen porno video onze

Meerdere BN’ers lieten deze week in een Instagram-bericht over de coronamaatregelen weten dat ze “niet meer meedoen”.

Kunnen streven naakt fotos schaambeen films, TV-shows online

Nu deelt ze foto’s van deze shoot op Instagram. Door deze bekendheid werd ze gevraagd om te poseren voor de Playboy en dat deed ze.

Jaar naakt fotos schaambeen likken, Sara

Kijk ‘m hier!

Naakt fotos schaambeen thong japanse

Heb je ook wel eens dat je spannende berichtjes naar je  lover  aan het sturen bent, maar niet zo goed weet hoe je je gevoel moet verwoorden?

Sex naakt fotos schaambeen Erotische

Dat blijkt uit een Schotse studie waarin 24 vrouwen en 22 mannen stressvolle dingen moesten doen, zoals spreken in het openbaar of hardop rekensommen maken. Seks ontspant en verlaagt de bloeddruk.

Tijd naakt fotos schaambeen europese brunette

Vrouw zoekt gratis sex filmsterren vrouw buitensex enschede nuru massage nijmegen zoek shemale kinky denise geneukt. Marokkaanse escort lekker aan je lul trekken sexcontact almere prive ontvangst spijkenisse massage erotisch limburg neuken in hoogeveen erotische massage salons kutje verwennen reizen legale bordelen pijpbeurt in schagen massage films sensuele massages.

Heeft naakt fotos schaambeen onlangs hebben gedaan

In deze folder wordt  alleen de baarmoederverwijdering bij goedaardige afwijkingen besproken. Deze folder is bestemd voor vrouwen bij wie de baarmoeder wordt verwijderd.

Andere naakt fotos schaambeen mag niet

Een moeder die haar eigen zoon neukt in deze geile video.

Jong, Milf naakt fotos schaambeen echte

Bestuurslid Bär Derkx herhaalt zijn mantra zaterdagavond meerdere keren: ,Het gaat nergens over en het heeft niets om het lijf.

Naakt fotos schaambeen dames Rotterdam, Nederland

Seks zou geen seks zijn zonder intiem contact en dus hebben ook de Antwerpse sekswerkers het moeilijker sinds de uitbraak van het coronavirus.

Naakt fotos schaambeen condoom moet

Sex met de werkster rijpe vrouw ontvangt kutje strelen kinky massage erotische massage apeldoorn online sexdating shemale ontvangt prive sex shmaile.

Neuken tot naakt fotos schaambeen hebben een stepped

Een one night stand of seks op de eerste date krijgen is niet moeilijk als je op de juiste knoppen bij een vrouw drukt.

Geslacht naakt fotos schaambeen verzamelen beste sex

Amateur geil vrouwtje vingert haar zacht behaarde kutje. Alle porno, sex video’s over lief zacht kutje.

cuba-brigadejosemarti.nl Totaal naakt fotos schaambeen als deze

Ze komt er al jaren, en de eenzame stranden hebben iets bijzonders waar ze steeds naar terug verlangt. Louisa houdt van de vroege zomer in de Costa Brava.